Whiplash

Jaarlijks krijgen tussen de 15.000 en 20.000 mensen te maken met een whiplash. In de meeste gevallen wordt een whiplash veroorzaakt door een verkeersongeval. Bij een whiplash is er sprake van een verrekking van de nekspier. Een whiplash lijkt vaak onschuldig, maar op de langere termijn kan het vervelende gevolgen met zich meedragen. De meeste mensen houden een korte tijd last van klachten en zijn binnen zes maanden weer genezen. Ongeveer vijftig procent van de mensen is binnen twee jaar klachten vrij en de andere vijftig procent houdt blijvend klachten.

Wat is een whiplash?

Zoals eerder beschreven wordt een whiplash veroorzaakt door een verrekking van de nekspier. Deze ontstaat door een heftige slingerbeweging van het hoofd. Dit gebeurt niet zomaar, maar wordt veroorzaakt door een ongeval. Meestal is het een onverwachte, krachtige en snelle beweging van het hoofd. In deze zeer snelle beweging wordt de halswervelkolom overmatig uitgerekt en extreem naar achteren en/of naar voren gebogen. Door een whiplash kunnen beschadigingen ontstaan in de halswervelkolom, andere halsstructuren, in het halsruggenmerg, in de hersenen en in het aangezicht.

Lichamelijke klachten bij een whiplash

Na een ongeval met een whiplash tot gevolg ontstaan er klachten, deze klachten worden ook wel het whiplash-syndroom genoemd. De meest voorkomende lichamelijke symptomen bij een whiplash zijn:

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Schouderklachten
 • Rugklachten
 • Duizeligheid
 • Vermoeidheid

Psychische klachten bij een whiplash

Niet alleen treden er lichamelijke klachten op bij een whiplash, maar ook psychische klachten. Deze lijst is nog langer en mensen hebben soms nog meer last van de psychische klachten dan de lichamelijke klachten als gevolg van een whiplash. Hier de veelvoorkomende psychische klachten op een rijtje:

 • Slapeloosheid
 • Nerveus, angstig en gespannen zijn
 • Nachtmerries
 • Overgevoelig zijn
 • Concentratiestoornissen
 • Sombere stemming
 • Sneller prikkelbaar
 • Terugtrekken uit sociale leven
 • Minderwaardig voelen
 • Suïcide-neigingen
 • Sneller agressief

Wanneer men veel psychische klachten ervaart ten gevolge van de whiplash wordt aangeraden om professionele hulp te zoeken. Ga naar de huisarts of de bedrijfsarts, deze kunnen je doorverwijzen naar een psycholoog. Eventueel kan de psychologische behandeling ondersteund worden met medicatie om de psychische klachten te verminderen.

Veel voorkomende oorzaken van een whiplash

Verkeersongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van een whiplash. En dan met name kop-staartbotsingen, waarbij je plotseling van achteren wordt aangereden. In zo’n geval stoot het hoofd vaak in hoge en krachtige snelheden naar voren en naar achteren, met een overstrekking van de nekspier tot gevolg. Een whiplash kan echter ook voorkomen tijdens het sporten. Met name bij contactsporten kunnen botsingen soms leiden tot een whiplash. Ook bij fysiek geweld of mishandeling kan een whiplash optreden bij incidenten waar het slachtoffer wordt geslagen of hard door elkaar wordt geschud.

Behandeling van een whiplash

Helaas is er vandaag de dag nog geen wetenschappelijk bewezen behandeling om een whiplash-syndroom volledig te genezen. Wat de artsen wel weten is dat het belangrijk is om zoveel mogelijk actief te blijven. Dit is belangrijk bij zowel acute als chronische klachten. Met actief bewegen wordt de kans op langdurige klachten verkleind. Let op een goede lichaamshouding, doe regelmatig oefeningen en stem de dagelijkse activiteiten af op de belastbaarheid. Door een dagboek hierover bij te houden kan helpen om het voor jezelf inzichtelijk te krijgen en de activiteiten rustig op te bouwen.

Zoek ook professionele hulp, wacht hier niet te lang mee. Een arts kan de diagnose stellen en er kan vervolgens een multidisciplinaire aanpak worden opgesteld. Bij een multidisciplinaire behandeling zijn meerdere hulpverleners betrokken, zoals een neuroloog, psycholoog, fysiotherapeut, revalidatiearts en ergotherapeut. Er is dan aandacht voor zowel de lichamelijke als psychische klachten.

Een fysiotherapie kan helpen om de spieren van de schouders, rug en nek weer sterker te maken, zodat de belastbaarheid weer groter wordt. Deze spieren worden vaak niet gebruikt in het geval van een whiplash, omdat het pijnlijk is. Hierdoor verslappen de spieren snel en ontstaan er sneller klachten aan de spieren. Onder begeleiding van een fysiotherapeut kunnen de spieren zich weer aansterken en krijg je oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan. Ook zal er aandacht zijn voor een juiste lichaamshouding en lichaamsbewegingen.

In sommige gevallen wordt bij hevige klachten de eerste dagen een halskraag geadviseerd. Dan moet de patiënt de eerste drie tot vier dagen rust houden. Tevens worden er soms ontstekingsremmende medicijnen voorgeschreven om pijn en zwelling van het weefsel te verlichten.

Prognose whiplash

Zoals gezegd hebben de meeste patiënten na een halfjaar geen last meer van de klachten. Uit onderzoek blijkt dat na twee jaar vier op de vijf patiënten klachtenvrij zijn. Meestal verloopt de ziekte in betere periodes en minder goede periodes, maar soms wordt de aandoening ook erger of blijft het jarenlang gelijk. Bij een kleine groep blijken de klachten van chronische aard te zijn. Wanneer de klachten langer dan zes maanden aanhouden, wordt er gesproken over een ‘chronische whiplash’. Whiplash is wetenschappelijk niet aantoonbaar, hierdoor krijgen veel patiënten met whiplash te maken met problemen bijvoorbeeld op het werk, vergoedingen vanuit de zorgverzekering en medische keuringen. Hierdoor kan de patiënt het gevoel te krijgen miskend te worden door de omgeving en maatschappij. De onzekerheid van het beloop van de whiplash en de miskenning is vaak een groot probleem voor patiënten.

Wanneer kan je weer werken met een whiplash

De meeste whiplash patiënten kunnen binnen zes tot twaalf maanden weer aan het werk. Meestal is dit nog niet geheel klachtenvrij. Het is dan met name zaak om op te letten dat er niet meer gewerkt wordt dan dat men aankan. Soms willen patiënten zelf weer graag aan het werk, maar soms voelen ze ook de druk van de werkgever om het werk weer op te pakken. Het is belangrijk om bij een re-integratie actief mee te werken, maar ook duidelijk de eigen grenzen aan te geven. Een bedrijfsarts kan niet aan de buitenkant zien wat de ernst van de klachten is, dat kan de patiënt enkel zelf doen. Wanneer de klachten worden genegeerd en er te veel gewerkt wordt, wordt het genezingsproces vertraagd of verergeren zelfs de klachten. Het is belangrijk om met eigen initiatieven te komen in het re-integratietraject en aan te geven wat al wel en niet kan. En ook in het geval van weinig klachten is het belangrijk om een goede balans te vinden in de persoonlijke belastbaarheid en de belasting in de werksituatie.

Aanpassingen die vaak gedaan worden op het werk in het kader van een re-integratietraject zijn:

 • Zo min mogelijk tilbelasting
 • Geen zware duw- en trekbewegingen
 • Boven het schouderniveau wordt niet gewerkt
 • Mentale belasting wordt beperkt
 • Er worden voldoende pauzemomenten ingelast
 • De hoeveelheid werk wordt verminderd
 • Werken achter de computer wordt afgewisseld met ontspanning
 • Overwerk wordt vermeden

Middels een opbouwschema wordt de belasting in kleine stapjes opgebouwd. Het opbouwschema wordt regelmatig geëvalueerd met de leidinggevende en zo nodig aangepast. Dit kan ook in overleg met de bedrijfsarts en betrokken collega’s.

Kan je een whiplash voorkomen?

Een whiplash is helaas nooit met de volle honderd procent te voorkomen. Maar er zijn wel maatregelen die je kan ondernemen om de kans op het ontstaan van een whiplash te verkleinen. In de meeste gevallen ontstaat een whiplash door een botsing met de auto waarbij je van achteren wordt aangereden. De maatregelen die hier beschreven worden richten zich daarop:

 • In een zware auto is er minder kans op letsel dan in een kleine auto
 • Zorg dat de stoel in de auto voorzien is van een passende en veilige hoofdsteun: de horizontale afstand tussen de hoofd en hoofdsteun moet zo klein mogelijk zijn
 • Wanneer je stilstaat in een file, houdt dan de rem ingedrukt, zodat de remlichten blijven branden
 • Ga niet te dicht achter een ander stilstaande auto staan, als er dan een botsing komt van achter, is de kans kleiner dat je op je voorstander botst
 • Wanneer je de klap ziet aankomen is het belangrijk om je schrap te zetten, je schouders op te trekken en het hoofd tegen de hoofdsteun houden
 • Rij overdag altijd met dimlichten aan, zodat je altijd goed zichtbaar bent

Smartengeld, wat is het?

Wanneer iemand slachtoffer wordt van een ongeval of misdrijf dan kan het smartengeld ontvangen. Dit is een tegemoetkoming in geld van de immateriële schade, zoals leed of gederfde levensvreugde. Het is een vorm van schadevergoeding. Smartengeld kan in de volgende drie situaties worden uitgekeerd:

 • Er is sprake van lichamelijk letsel door schuld van een ander
 • Er is sprake van geestelijk letsel door schuld van een ander
 • Als de eer of goede naam van het slachtoffer is geschaad of als hij op een andere wijze is aangetast

Smartengeld wordt uitgekeerd om de leed van het slachtoffer te verzachten. Het is een onderdeel van de totale schadevergoeding. Hoeveel smartengeld iemand kan ontvangen is afhankelijk van diverse factoren.

Smartengeld als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel

In de meeste gevallen wordt smartengeld toegekend als er sprake is van lichamelijk letsel door schuld van een ander. Hierbij kan gedacht worden aan ongevallen waarbij iemand bijvoorbeeld is aangereden door een ander, of er wordt een medische fout in het ziekenhuis gemaakt met vervelende lichamelijke gevolgen. Iemand met lichamelijk letsel zal waarschijnlijk nooit zijn leven terugkrijgen zoals het was. Er moeten allerlei aanpassingen gedaan worden in het leven en misschien kan hij zijn werk niet meer uitvoeren zoals voorheen. Smartengeld is dan een tegemoetkoming aan het leed dat iemand hierdoor ondergaat.

Bij geestelijk letsel is er sprake van psychisch leed. Vaak gaat dit gepaard met lichamelijk letsel. Wanneer er alleen sprake is van geestelijk letsel en geen lichamelijk letsel, kan iemand recht hebben op smartengeld als gevolg van geestelijk letsel. Hierbij kan gedacht worden aan het meemaken van een schokkende gebeurtenis of een uit de hand gelopen zakelijk geschil. Of iemand recht heeft op smartengeld wordt er meestal gekeken of er ook een erkend ziektebeeld kan worden vastgesteld in de psychiatrie. Een vereiste regel is dat de betrokkene deskundige medische hulp heeft gezocht.

Tevens is shockschade een vorm van vergoeding waar men ook recht op kan hebben als je secundair betrokken bent geweest bij een ongeval of misdrijf en daardoor geestelijk letsel oploopt. Denk hierbij aan getuige zijn van een ongeluk, waardoor iemand een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan ontwikkelen.

Smartengeld voor naasten en nabestaanden

Niet alleen directe slachtoffers van een ongeval of een misdrijf kunnen smartengeld ontvangen, maar ook familieleden van slachtoffers kunnen een vergoeding krijgen. Deze vorm van schade wordt affectieschade genoemd. Dit is het geval wanneer een familielid ernstig gewond is geraakt of zelfs is overleden door de schuld van een ander. Het smartengeld voor naasten en nabestaanden is een vast bedrag dat ligt tussen de €12.500 en €20.000. De volgende familieleden kunnen aanspraak maken op de vergoeding:

Familieleden die aanspraak kunnen maken op de vergoeding zijn:

 • Echtgenoot of geregistreerd partner
 • Partner waarmee wordt samengewoond (ongeacht of er wel of geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap)
 • Ouders
 • Kinderen
 • Andere personen in gezinsverband, bijvoorbeeld pleegkinderen

Wanneer er sprake is van een overlijdensgeval door schuld van een ander kan de familie recht hebben op overlijdensschade. Hieronder vallen kosten zoals de uitvaart en schade doordat het inkomen van de overledene wegvalt.

Verschil tussen smartengeld en letselschade

Een veelgestelde vraag is vaak wat het verschil is tussen smartengeld en letselschade. Smartengeld is een onderdeel van letselschade. Het is een schadevergoeding voor het leed dat veroorzaakt wordt door letsel, zoals verdriet en pijn. Bij letselschade worden ook kosten vergoed voor andere zaken die het gevolg zijn van het ongeval of misdrijf, zoals medische behandeling of inkomensverlies.

Bepalen hoogte smartengeld

Hoeveel smartengeld een benadeelde kan ontvangen is van veel factoren afhankelijk. De rechter kijkt vooral naar situaties van anderen die veel overeenkomsten hebben met de huidige situatie. Factoren die onder andere worden meegenomen in het bepalen van de hoogte van het smartengeld zijn:

 • Het soort letsel en de ernst ervan
 • Hoeveel pijn het slachtoffer al geleden heeft en in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid nog zal hebben
 • Hoelang het herstel van het letsel is
 • Leeftijd van het slachtoffer
 • Of er sprake is van blijvende beperkingen of zichtbare gevolgen en wat de invloed hiervan is op o.a. werk, studie, relaties en hobby’s

Smartengeld berekenen

Hoogte smartengeld in diverse landen

Nederland staat niet bekend als een land waar heel hoge bedragen worden uitgekeerd als het gaat om smartengeld. In vergelijking met andere Europese landen keert Nederland relatief weinig smartengeld uit. Het hoogste bedrag dat in Nederland door een rechter is toegekend is €253.000 in 2018. Bij deze casus was het slachtoffer zwaar mishandeld, hierdoor liep hij hersenbeschadiging op met als gevolg een vegetatieve toestand. Bij andere casussen waar sprake is van ernstig letsel door een verkeersongeval met een dwarslaesie tot gevolg, kunnen slachtoffers in Nederland vaak niet rekenen op meer dan €150.000 smartengeld. Als we kijken naar andere Europese landen, zoals Engeland en Duitsland, krijgen slachtoffers in soortgelijke situaties tussen de €300.000 en €400.000 smartengeld. Rechters in Nederland baseren de hoogte van het smartengeld vooral op soortgelijke situaties die zich in Nederland voordoen. Ze zijn op het moment nog huiverig om te kijken naar bedragen die in omringende landen van ons gebruikelijk zijn. Terwijl deze landen een vergelijkbare levensstandaard hebben als Nederland. Om deze redenen is de hoogte van het smartengeld in Nederland al jaren onderwerp van discussie. De ANWB geeft jaarlijks het Smartengeldboek uit, hierin staat een verzameling van rechterlijke uitspraken beschreven waarbij smartengeld is toegewezen.