Letselschade

Wilt u meer informatie over letselschade of heeft u letselschade opgelopen? In dit artikel vindt u alle nodige informatie over dit onderwerp, zoals wat er onder letselschade valt, wanneer er precies sprake is van letselschade en hoe het wordt berekend.

Wat is letselschade?

Letselschade is de opgelopen schade na een ongeval, zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeluk. Wanneer iemand schade ondervindt na het oplopen van letsel door een ongeval, heeft het slachtoffer recht op compensatie. Deze compensatie wordt letselschadevergoeding genoemd. Het slachtoffer heeft alleen recht op compensatie indien bewezen kan worden dat de andere partij onrechtmatig heeft gehandeld.

Letselschade kan materieel of immaterieel zijn. Materiaal houdt bijvoorbeeld in dat het slachtoffer, als gevolg van het ongeval, verlies van inkomsten heeft. Immateriële schade (geestelijke schade) kan bijvoorbeeld verdriet of mentale pijn zijn.

Soorten letselschade

Er zijn verschillende soorten letselschade. Voorbeelden zijn brandwonden, crush schade en airbagletsel. De verschillende soorten hebben een duidelijke gelijkenis: de verantwoordelijke partij zal te allen tijde een vergoeding moeten betalen. Hieronder ziet u een overzicht van de meest voorkomende letselschade:

 • Aangezichtsletsel
 • Affectieschade
 • Armletsel
 • Beenletsel
 • Whiplash
 • Bekkenbreuk
 • Botbreuken
 • Brandwonden
 • Buikletsel
 • Coma
 • Cosmetische schade
 • Dwarslaesie
 • Gebitsletsel
 • Airbagletsel
 • Amputatie
 • Halsletsel
 • Hersenschudding
 • Hondenbeet
 • Kneuzingen
 • RSI
 • Psychisch letsel
 • PTSS

Wanneer is er sprake van letselschade?

Er is sprake van letselschade wanneer iemand letsel oploopt door andermans schuld, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. In dit geval heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding (letselschadevergoeding). Deze schade hoeft niet materieel te zijn; het kan ook immateriële of emotionele schade zijn.

Hoe wordt letselschade berekend?

Zoals hierboven genoemd is er materiële letselschade en immateriële letselschade. Deze twee vormen van schade hebben beide een andere aanpak bij het berekenen van de schade. De schade wordt berekend door een letselschade advocaat of een rechter.

Bij materiële letselschade is het relatief eenvoudig om de schade te berekenen. Dit wordt namelijk uitgedrukt in geld. De kosten van het repareren van de auto na een verkeersongeval of de medische kosten na een bedrijfsongeval; het gaat hier om vaste kosten en feitelijke omstandigheden. De kosten hiervan zijn relatief eenvoudig te berekenen. Er zijn geen vaste formules of regels voor het berekenen van de letselschade. De rechter heeft hier alle vrijheid in, maar moet volgens de wet wel met een bedrag komen dat hij redelijk acht voor de desbetreffende zaak.

Immateriële letselschade is een ander verhaal. Daar gaat het om bijvoorbeeld emotionele pijn of geestelijk leed, zoals een depressie. Dit valt niet in geld uit te drukken. Daaorm is het lastig om er een bedrag aan te binden. Hierdoor wordt het voor de rechter of advocaat nog belangrijker om te kijken naar zaken als de duur, aard en ernst van het letsel. Het bedrag dat wordt uitgekeerd voor immateriële schade, noemt men ook wel smartengeld.

Letselschade uitkeringen in Nederland en de rest van de wereld

Bij het zoeken naar vergelijkbare situaties om te zien hoeveel smartengeld u kunt verwachten, is het goed om te weten dat deze bedragen per land flink kunnen verschillen. Over het algemeen zijn de uitkeringen voor smartengeld in Nederland een stuk lager dan de rest van Europa en de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten zult u bij letselschade regelmatig bedragen zien die in de miljoenen dollars lopen, terwijl dit in Nederland hooguit een paar ton zal zijn.

Wie betaalt de kosten voor een letselschade advocaat?

De kosten voor een letselschade advocaat worden betaald door de aansprakelijke partij of door diens verzekeraar. Dit staat vast in de wet. Het slachtoffer hoeft dus – indien de schuld van de andere partij vaststaat – niks te betalen voor de advocaat en eventuele overige kosten van rechtsbijstand. Hiervoor zijn wel de volgende drie regels van toepassing:

 • De aansprakelijkheid van de wederpartij staat vast.
 • De gemaakte kosten kunnen als ‘redelijk’ worden bestempeld.
 • Het inschakelen van deskundige (rechts)bijstand was logisch.

Letselschadevergoeding bij eigen schuld

Was u, als slachtoffer, zelf volledig of deels schuldig aan het ongeval? Ook dan is het mogelijk om een vergoeding te claimen. Zo kunt u als fietser of voetganger letselschadevergoeding claimen wanneer u door een motorvoertuig wordt aangereden, terwijl het uw eigen schuld was. Fietsers en voetgangers zijn namelijk ‘zwakke verkeersdeelnemers’ en worden beschermd door de wet.

Veel voorkomende oorzaken van letselschade

Letselschade betekent dat het slachtoffer letsel heeft opgelopen door andermans schuld. Dit kan op verschillende manieren worden veroorzaakt. De meest voorkomende oorzaken van letsel zijn:

 • Verkeersongelukken
 • Bedrijfsongevallen
 • Medische fouten
 • Onverwacht gedrag van dieren (denk aan een hondenbeet)

Letselschade kunt u zowel binnens- als buitenshuis oplopen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Een gladde vloer in de supermarkt.
 • Een vriend die komt helpen klussen en u per ongeluk laat struikelen.
 • Een klein kind dat een pan met heet water over zich heen krijgt.
 • De voorvork van een fiets die afbreekt.

Wat te doen bij letselschade?

Heeft u, door toedoen van iemand anders, lichamelijke of psychische letselschade opgelopen en weet u niet wat te doen? Lees dan het onderstaande stappenplan wat te doen bij letselschade en ga aan de slag.

Voor iemand die het nog nooit mee heeft gemaakt kan het soms nog onduidelijk zijn waar u precies recht op heeft en hoe u dat vergoed krijgt. Ook is het vaak nog onduidelijk welke (extra) kosten bij een procedure komen kijken, zoals een ziekenhuisverblijf of het verlies van inkomen.

Stappenplan: letselschade claimen

We helpen u graag op weg met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en om een schadevergoeding te claimen. Let op: dit stappenplan is in grote lijnen uitgeschreven, maar geen een procedure is hetzelfde.

Stap 1: Bewijsmateriaal verzamelen

Het eerst wat u moet doen om schadevergoeding te kunnen claimen, is het verzamelen van bewijsmateriaal. Dit zult u hard nodig hebben. Bewijsmateriaal kan alles zijn wat u interessant acht voor de zaak. Denk hierbij aan foto’s van de situatie (bijvoorbeeld na een verkeersongeval), namen van getuigen (die het ongeval zagen gebeuren) en het politierapport dat u na het ongeluk kreeg. Bewaar dit goed.

Stap 2: Dokter bezoeken

Voor uw eigen gezondheid is het goed om zo snel mogelijk na het ongeval naar een arts te gaan. Soms zal dit vóór stap 1 – het verzamelen van bewijs – gebeuren. Indien u dat nodig acht, is dat een verstandige keuze. Uw gezondheid gaat namelijk altijd voor!

Niet alleen voor uw gezondheid, maar ook voor de procedure is het goed en zelfs noodzakelijk om naar een arts te gaan. Zo kan er een medisch dossier opgesteld worden, wat een verband geeft tussen het ongeval en uw aandoening. Zo heeft u bewijs dat niet weerlegd kan worden door de wederpartij.

Stap 3: Zoek rechtshulp

Kosten voor rechtshulp worden door de tegenpartij vergoed. Althans, als deze volledig aansprakelijk gesteld wordt. De kosten voor de rechtshulp hangen dus samen met de mate van aansprakelijkheid. Laat u hier tijdig en goed over informeren door de potentiële advocaat of jurist die u in wilt schakelen.

Stap 4: Stel de tegenpartij aansprakelijk

De schade kunt u claimen bij de aansprakelijke partij. De schuld moet natuurlijk wel bewezen kunnen worden. Nadat u bovenstaande stappen heeft uitgevoerd en kunt bewijzen dat de tegenpartij schuldig is, kunt u de claimprocedure in gang zetten. De tegenpartij is dan aan zet: die kan de aansprakelijkheid niet, deels of volledig erkennen.

Stap 5: Onderhandelen

Wanneer de tegenpartij volledige aansprakelijkheid bevestigt, hoeft er niet onderhandeld te worden. Wanneer de schuld deels of niet wordt erkend, kunt u als slachtoffer wel tot onderhandelen overgaan. In de meeste gevallen zal de advocaat van het slachtoffer onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Mocht het onderhandelen niks opleveren, dan stapt het slachtoffer normaal gesproken naar de rechter. De rechter doet dan uitspraak over de aansprakelijkheid.

Stap 6: Verzamel schadeposten

Als u de mate van aansprakelijkheid overeen bent gekomen – al dan niet met tussenkomst van een rechter – moet u aan de slag met het verzamelen van schadeposten. Zet alle onkosten op een rij: van kleine kosten als parkeerkosten en printkosten tot grote kosten als het missen van inkomsten als gevolg van uw letsel. Schrijf alles op. Het is handig om hier een schriftje of Excel-bestand bij te gebruiken, zodat het allemaal overzichtelijk blijft en u niks vergeet.

Stap 7: Vraag uw medische dossier op

Na het regelen van de aansprakelijkheid, moet het slachtoffer het letsel kunnen bewijzen. Dit gebeurt aan de hand van een medisch dossier dat door de medisch adviseur opgevraagd dient te worden. Dit dossier is nodig om te bewijzen dat u letsel heeft en wat de medische gevolgen daarvan zijn. Het is goed mogelijk dat de verzekeraar van de wederpartij hier ook inzage in wilt.

Stap 8: Vraag voorschot aan

Het kan wel even duren voordat de schadevergoeding op uw bankrekening staat. In de tussentijd moeten de gemaakte kosten wel gewoon betaald worden. Om deze reden is het verstandig om een voorschot van de schadevergoeding aan te vragen. Een slachtoffer wilt natuurlijk geen financiële schade oplopen door letsel. Vraag daarom tijdig een voorschot aan.

Stap 9: Claim de schadevergoeding

Het slachtoffer kan nu de schadevergoeding claimen bij de andere partij. Bewaar alle bonnetjes en rekeningen, zodat u deze kosten ook later nog kunt verantwoorden. Ook gemaakte kosten waar geen rekeningen of bonnetjes voor zijn, kunnen worden geclaimd. Denk bijvoorbeeld aan vrienden en familie die met uw huishouden hielpen: daar kunt u gewoon letselschadevergoeding voor claimen.

Stap 10: Bepaal de medische eindtoestand

Bent u genezen of verwacht u geen verbetering meer van het letsel? Dat betekent dat de medische eindtoestand is bereikt. De eindafrekening kan dan worden opgesteld.