Letselschade advocaat

En zo ben je ineens betrokken bij een ongeval, een ongeluk waar je part och deel aan hebt. Omdat je letsel hebt, wil je de schade en de kosten die je nu hebt verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Vaak echter heb jij het druk genoeg met jezelf en je letsel. Gelukkig kun je dan prima bij een letselschade advocaat of een jurist terecht, die je ontzorgen en zorgen dat jij de juiste schadevergoeding krijgt.

Verschil tussen een letselschadeadvocaat en een jurist

Dat er een wezenlijk verschil zit tussen een letselschade advocaat en letschelschadejuristen ervaar je pas als je er mee te maken krijgt. Het grote verschil is dat alleen letschade advocaten bevoegd zijn om te procederen voor de rechtbank. Vaak echter hoeft de letselschade advocaat niet eens in actie te komen en kunnen juristen prima de zaak afhandelen. Dit heeft er mee te maken dat liefst 95 procent van alle zaken rondom letselschade de rechtbank niet haalt en al voortijdig geregeld zijn.

Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

De grote vraag is uiteraard wanneer je recht hebt op een schadevergoeding. In beginsel is het zo dat als de letselschade is ontstaat door toedoen van een derde, de kans op het uitgekeerd krijgen van een schadevergoeding reëel is. Belangrijk is om antwoorden te krijgen op vragen als hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden, welk letsel er is ontstaan bij dit ongeval, welke medische behandelingen heb je als gevolg van het ongeluk moeten ondergaan en wat is de situatie bij je thuis en op je werk?

Welke kosten heb je als gevolg van het ongeval moeten maken?

Belangrijk is ook om aan te kunnen geven welke kosten je als gevolg van het ongeluk noodgedwongen hebt moeten maken. Pas als de antwoorden op genoemde vragen helder zijn kan de letselschade advocaat of de jurist iets zinnigs zeggen over de mogelijkheden die er zijn wat betreft een schadevergoeding. Twijfel je of je al dan niet in aanmerking komt voor een schadevergoeding of denk je dit gewoon zeker te weten? Vraag dan een geheel vrijblijvend en kosteloos intakegesprek aan.

Aantonen dat je recht hebt op een schadevergoeding

Het aantonen dat je écht recht hebt op een schadevergoeding, dát is waar het in essentie om gaat als je letselschade wenst te claimen. Letselschade kan overigens niet alleen ontstaan naar aanleiding van een verkeersongeval maar kan ook ontstaan door arbeidsongevallen of letselschade opgelopen in het buitenland.

Voeren van de discussie over de belangrijke schuldvraag

De meeste mensen weten na een ongeval niet meteen welke juridische stappen zij moeten nemen om letselschade te verhalen. In eerste instantie hoeft de letselschade advocaat nog niet in actie te komen en kan met andere specialisten gekeken worden naar de mogelijkheden die er zijn. Deze specialisten kunnen jouw belangen behartigen bij zaken als het vaststellen van de aansprakelijkheid, het aansprakelijk houden van de tegenpartij én kunnen je helpen bij het opvragen van medische gegevens. Ook het voeren van de discussie over de schuldvraag met de verzekeraar is aan de specialisten in letselschade zeker besteed, die bovendien helpt bij het verzamelen van zo veel mogelijk bewijsstukken van de geleden schade. Mocht er behoefte zijn aan een voorschot, dan kan de specialist in letselschade dat ook voor je proberen te regelen, zoals jouw belangenbehartiger ook informatie op kan vragen bij artsen en therapeuten.

Het aanleggen van een medisch dossier

Belangrijkste is uiteraard dat er uiteindelijk een schadevergoeding uitgekeerd wordt die recht doet aan de geleden schade, inclusief smartengeld. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen is het uitermate belangrijk dat aangetoond kan worden dat je ook daadwerkelijk recht hebt op een vergoeding van de geleden schade. Simpel gesteld moet jij als slachtoffer in staat zijn de rechtbank of de verzekeraar te overtuigen van het feit dat je recht hebt op een vergoeding en dit aan kunt tonen met bewijsmateriaal. Een eerste logische stap is het verzamelen van bewijs in de vorm van het noteren van de namen van eventuele getuigen, het maken van foto’s van de gevolgen van het ongeval en het aanleggen van een medisch dossier.

Expert kan al snel inschatten hoe groot je kanen zijn op een schadevergoeding

Nadat dit gebeurd is, neem je contact op met de letselschade specialist. Tijdens een eerste intakegesprek wordt de situatie besproken en kan de expert al snel inschatten of er voldoende bewijs is om de zaak aan te gaan. Is dat er, dan wordt meteen overlegd wat de vervolgstappen kunnen zijn en neemt de specialist in letselschade je het meeste werk uit handen.

Doe de letselschadetest om je positie in te schatten

Vervolgens sta je voor de keuze. Je kunt schade claimen met de letselschade advocaat of met een jurist en je bespreekt welke soort letselschade je gaat claimen. Is dat de materiele of ook de immateriële schade? Via de letselschadetest is alvast te zien wat en hoe groot de verhaalmogelijkheden eventueel zijn. Het is altijd goed een dergelijke test te doen. Dan weet je hoe sterk je staat.

De tegenpartij dient ook de kosten die je maakt om je gelijk te halen te vergoeden

Het intakegesprek met de letselspecialist kan zowel op het kantoor van de jurist of letselschade advocaat plaatsvinden, maar het kan ook gewoon bij jou thuis plaatshebben. Dit intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast. In bepaalde gevallen kan er gratis rechtshulp aangeboden worden. Als bewezen wordt dat je schade hebt geleden door de schuld van een derde, dan dient die partij te schade te vergoeden. Dit is in ons land wettelijk geregeld. Daarnaast moet de aansprakelijk gestelde partij ook de kosten betalen die je gemaakt hebt om te je gelijk te halen. Onderdeel van de schade is dus de rechtsbijstand. Dat houdt in dat de verzekeraar van jouw tegenpartij ook de kosten voor letselschade zal moeten voldoen.

Zorg dat de ontstane klachten altijd goed en door experts gedocumenteerd worden

Ongevallen in het verkeer behoren bij de meest voorkomende situaties waarbij letselschade ontstaat. Sterker nog; dit is in de heft van de gevallen zo. Veel voorkomende letselschades die opgelopen worden bij verkeersongevallen zijn whiplash, botbreuken en kneuzingen. Zeker in het geval van een verkeersongeluk is het van het grootste belang dat de klachten die optreden goed gedocumenteerd worden door een arts of door een specialist van de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Vaak worden deze aandoeningen geschaard onder de noemer blijvend letsel.

De werkgever moet aantonen dat aan de veiligheidsvoorschriften voldaan is

Mocht je slachtoffer zijn geworden van een ongeval in het verkeer zonder dat je er schuld aan hebt, dan kun je dus een vergoeding claimen via de letselschade advocaat of een letselschade jurist. Behalve een verkeersongeval komt ook letselschade opgelopen op het werk relatief vaak voor. Zeker in de bouw en de industrie, want juist in deze branches wordt gewerkt met de wat gevaarlijkere machines en materialen. Mocht je slachtoffer worden van een bedrijfsongeval, dan word je doorgaand goed beschermd. De Hoge Raad heeft namelijk ooit bepaald dat als de oorzaak van het ongeval niet geheel duidelijk wordt, dit niet ten koste mag gaan van een eventuele claim van de werknemer. Dus hoeft in dit geval de werknemer alleen te stellen dat er sprake is geweest van een arbeidsongeval. Het is daarna aan de werkgever om te laten zien dat er wel degelijk is voldaan aan de veiligheidsvoorschriften.

Zeker in het buitenland kun je niet zonder de hulp van een letselschade advocaat

Helemaal als je betrokken raak bij een ongeval over de grens komt er veel op je af. De regels per land verschillen namelijk, en dus is het van het grootste belang dat je al in het land waar het ongeval plaats heeft gevonden een aantal zaken regelt. Dergelijke zaken kunnen niet wachten tot je terug in eigen land bent. Het is goed te weten dat de schade van het ongeluk behandeld wordt conform de wetgeving in het land waar het plaatsvond. Zeker als de schade in het buitenland is ontstaan, is het zaak zo snel mogelijk de rechtsbijstand in te schakelen. Dan namelijk heb je zeker professionele hulp nodig.

Altijd staan jouw wensen en jouw belangen centraal tijdens een letselzaak

Of je nou samenwerkt met de letselschade advocaat of met een jurist, jouw wensen en behoeften staan altijd centraal tijdens een letselzaak. De letselschadeadvocaat en zijn specialisten ontzorgen je. Het feit dat jij letsel opgelopen hebt is voor jou al vervelend en vermoeiend genoeg. Bovendien zit je niet op extra zorgen te wachten, dus regelen de specialisten in letselschade alles voor je.

Keurmerk en aangesloten bij een branchevereniging

Een goede letselschadeadvocaat herken je aan het Keurmerk Letselschade. Bovendien is hij aangesloten bij de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts. Pas als voldaan wordt aan strenge criteria mag jij je als letselschade-expert aansluiten bij deze branchevereniging, hetgeen dus iets zegt over de kwaliteit van de letselschadeadvocaat.

Conclusie: voor je daadwerkelijk een schadevergoeding krijgt vanwege letselschade, moet er heel veel gebeuren. Dit kun je niet alleen, daar heb je professionals bij nodig die je zaken uit handen nemen. Maak na een ongeval zo snel mogelijk een afspraak met de letselschade advocaat en bespreek wat de kansen op een schadevergoeding zijn.