Soorten letselschade

Jaarlijks lopen er meer dan 65.000 letselschadezaken. Dit zijn zaken waarbij iemand lichamelijk of geestelijke materiële en immateriële schade heeft ondervonden als hij of zij bij een ongeval betrokken is geweest. Het kan gaan om letselschade als gevolg van een auto-ongeluk, zoals een whiplash, maar ook door medische fouten. In deze zaken wordt de tegenpartij dan aansprakelijk gehouden voor de letselschade en er kan een vergoeding geclaimd worden ter compensatie van de geleden schade. Aangezien er op het gebied van lichamelijke, geestelijke, materiële of immateriële schade enorm veel verschillende gevallen kunnen voorkomen, zijn er ook verschillende soorten letselschade die ieder een ander soort schade behandelen.

Verschillende soorten letselschade

Letselschade omvat binnen de justitiële sector een grote groep zaken met verschillende aspecten. Sommige slachtoffers moeten een langdurig medisch traject volgen, zijn blijvend invalide geworden of permanent arbeidsongeschikt. Dit brengt ook kosten met zich mee. Denk hierbij aan de medische kosten van huisartsen, ziekenhuizen, benodigde medicijnen en het inschakelen van hulp aan huis, maar ook materiële schade aan bijvoorbeeld fietsen of auto’s. Letselschade kan tevens immateriële schade bevatten, zoals schade veroorzaakt door verdriet of geestelijk gemis. De verschillende aspecten van letselschade zijn gecategoriseerd in letselschade bij…

gezicht: aangezichtsletsel, gebitsletsel, kaakfractuur, neusletsel, oogletsel, oorletsel, gehoorschade

Aangezichtsletsel is een verzamelnaam voor letsel aan het gezicht en heeft vaak een grote impact op het dagelijks leven van het slachtoffer en is tevens zichtbaar voor iedereen. Dit kan naast het fysieke leed voor psychische schade zorgen.
Gebitsletsel gaat vanzelfsprekend over schade aan de tanden, kiezen en kaken. Vaak gaat deze soort letselschade samen met hoge kosten en emotionele schade.
Daaraan gerelateerd is een kaakfractuur, wat een botbreuk in het gezicht is en waardoor de dagelijkse werkzaamheden bemoeilijkt worden. Voor lange periode kan het werk mogelijk niet uitgevoerd worden en hier komen hoge medische kosten bij.
Neusletsel kan op diverse manieren opgelopen worden, waarbij de neus volledig gebroken of een neusbotje gescheurd is.
Bij oogletsel is er vaak sprake van een grote impact op het functioneren van het slachtoffer. Het zicht is van groot belang in ons dagelijks leven en oogletsel kan voor veel psychische schade zorgen.
Oorletsel kan uitwendig aan de oorschelp zijn, maar ook inwendig, zoals schade aan de trommelvliezen of gehoorbeentjes. Een oplossing is een gehoorapparaat en uitwendig kan de schade door plastische chirurgie hersteld worden.
Tot slot zijn er diverse soorten gehoorschade veroorzaakt door ouderdom of blootstelling aan harde geluiden, wat tot psychische klachten kan leiden.

amputatie

De operatieve verwijdering van een lichaamsdeel is een heel ingrijpende medische noodzaak, vaak ten gevolge van een ernstig ongeval of een infectie. Het gemis heeft vaak gevolgen voor het dagelijks leven en zorgt ook voor emotioneel leed.

ledematen: armletsel, beenletsel, handletsel, knieletsel, schouderletsel, voetletsel

Bij verwondingen aan de arm is er sprake van armletsel, zoals breuken en kneuzingen. Dit gaat vaak samen met bloedingen en zwellingen en de ernst kan groot zijn.
Dit geldt ook voor beenletsel, waarbij het gaat om verwondingen aan de benen. Tevens kunnen het ontwrichten van de heup of kneuzingen in de wervelkolom beenletsel veroorzaken. Hierdoor is er vaak een lange tijd nodig om te revalideren, wat medische kosten en permanente of tijdelijke arbeidsongeschiktheid met zich mee kan brengen.
Handletsel is van grote invloed op het dagelijks leven en betrekt beschadigingen aan de botten, spieren, weefsels en pezen in de handen.
Bij knieletsel zijn er vaak veel pijn en beperkingen in het functioneren. Het gaat om schade aan de knieschijven, kruisbanden en meniscus, maar ook peesontstekingen.
Schouderletsel kan erg ingrijpend zijn op het dagelijks leven en eveneens zorgen voor hoge medische kosten en een lange revalidatieperiode.
Gebroken voeten, enkels of schade aan tenen, spieren en zenuwen behoren tot voetletsel. Het heeft een grote impact op het dagelijks leven en kan werk bemoeilijken.

romp: bekkenfractuur, bekkenletsel, borstkasletsel, dwarslaesie, gebroken ribben, heupletsel, rugletsel

Een bekkenfractuur is een bekkenbreuk waar vaak langdurige klachten en revalidatie aan vastzitten. Dit kost veel geld en kan voor tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zorgen. Tevens is er soms hulp in huis nodig.
Een bekkenfractuur is een voorbeeld van bekkenletsel, een verwonding aan het bekken. Ook kneuzingen kunnen bewegen bemoeilijken en zorgen voor veel pijn.
Borstkasletsel gaat over schade aan de borstkas, zoals een geperforeerde long. Dit kan zorgen voor ademhalingsproblemen en normaal functioneren bemoeilijken. Ook hierbij kan huishoudelijke hulp noodzakelijk zijn.
Bij een dwarslaesie kan het werk niet meer worden uitgevoerd, is een hulp noodzakelijk, moeten er aanpassingen gedaan worden in huis en zijn er hoge medische kosten. Het gaat hierbij om ingrijpende schade met veel verdriet.
Een ribfractuur, een gebroken rib, kan door allerlei zaken worden veroorzaakt en voor veel, langdurige pijn zorgen.
Heupletsel beperkt de bewegingsvrijheid van het slachtoffer en gaat meestal over kneuzingen of breuken in het heupgebied. Het zorgt vaak voor hoge kosten en een lange revalidatieperiode.
Bij rugletsel is er schade aan zenuwen, de ruggengraat of de wervelkolom. Bij aantasting van het ruggenmerg kan een levensgevaarlijke situatie ontstaan en dit kan verergeren tot een dwarslaesie, wat heel ingrijpend is. Vanzelfsprekend heeft deze soort letsel een enorme impact op het dagelijks leven en functioneren.

beroepsziekte

Beroepsziekte is de benaming voor een aandoening die enkel voorkomt bij een bepaald soort beroep en komt vaker voor dan gedacht wordt. Een voorbeeld is RSI, wat voorkomt bij kantoormedewerkers door veel typen op de computer of schilders die klachten krijgen van schadelijke stoffen in verf. Wanneer er sprake is van een beroepsziekte, kan de werkgever aansprakelijk zijn, met een maximale schadevergoeding als gevolg.

botbreuken

Botbreuken zijn er in allerlei vormen en gaan van kleine scheurtjes tot verbrijzelde botten. Het kan dus gaan om een snel herstel, maar ook om lange revalidatie, veel impact op het dagelijks leven en hoge medische kosten.

brandwonden

Brandwonden kunnen van eerste-, tweede- en derdegraads zijn, waarbij tweede- en derdegraads wonden veel impact kunnen hebben op het dagelijks functioneren. Ook brengt het hoge medische kosten met zich mee en littekens voor het leven.

cosmetische schade

Onder deze categorie vallen verwondingen die slachtoffers niet fysiek hinderen, maar voor psychische klachten kunnen zorgen. Het kan gaan om littekens, verkleuring van de huid, misvorming of amputatie. Dit kan veroorzaakt zijn door ongevallen, maar ook door medische ingrepen.

psychisch: emotioneel letsel, psychisch letsel, PTSS, shockschade

Emotioneel letsel is het gevolg van ongevallen met een grote impact op het dagelijks leven, traumatische ervaringen. Deze soort letsel is niet in geld uit te drukken en wordt gecompenseerd door smartengeld.
Ook bij psychisch letsel is er sprake van smartengeld, wat te maken heeft met de materiële en fysieke schade van een slachtoffer na een ongeval. Slachtoffers blijven last hebben van angstgevoelens of depressies.
Posttraumatisch Stress Syndroom (PTSS) is het gevolg van traumatische ervaringen, zoals verkeersongevallen, maar komt ook voor bij brandweerlieden en militairen. Het zorgt voor angstgevoelens en depressies en kan het werk belemmeren.
Shockschade komt voor bij getuigen van ernstige ongevallen met zwaar gewonden of overledenen. Een specialist moet hieraan te pas komen.

hoofd en nek: hersenletsel, hersenschudding, hoofdletsel, nekletsel, whiplash

Hersenletsel kan aangeboren en niet aangeboren zijn, waarbij de laatste van licht, zwaar tot een coma kan variëren.
Een hersenschudding is licht traumatisch hersenletsel en meestal is er geen blijvende schade, waarbij klachten langzaam overgaan.
Hoofdletsel omvat schade aan de hoofdhuid en schedel, wat soms uitwerking kan hebben op de hersenen. Deze vorm van letsel gaat vaak samen met nek- of hersenletsel. Er kan huishoudelijke hulp nodig zijn en sprake zijn van tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid.
Nekletsel kan van licht tot zeer ernstig variëren en gaat vaak gepaard met andere soorten letselschade.
Een zware vorm van nekletsel is een whiplash waardoor spieren extra belast worden en zenuwen beschadigd raken. Dit heeft vaak ernstige gevolgen op het dagelijks functioneren en de emotionele gezondheid van het slachtoffer.

hondenbeet en schade door paarden

Er kan veel schade ontstaan door een hondenbeet, zoals infecties, angstgevoelens, littekens en materiële schade. De eigenaar van de hond kan aansprakelijk gehouden worden voor de schade.
Ook de eigenaar van het paard dat een slachtoffer getrapt, aangevallen of gebeten heeft kan aansprakelijk gehouden worden voor de schade.

kneuzingen

Bij kneuzingen is er aantasting van onderhuids weefsel, zoals bloeduitstortingen en zwellingen. Dit is vaak tijdelijk, maar kan wel voor klachten zorgen en van invloed zijn op het dagelijks leven.

littekens

Littekens kunnen overgehouden worden na verwondingen en voor psychische schade zorgen vanwege de permanente zichtbaarheid.

meervoudig letsel

Meervoudig letsel, ook wel multi-trauma, geldt bij meerdere soorten letselschade, zoals het krijgen van een dwarslaesie en een gebroken arm na een verkeersongeval. Vaak is deze soort letsel gecompliceerd en kan veel impact hebben op het dagelijks leven.

vuurwerkletsel

Vuurwerk kan bij verkeerd gebruik voor ernstige schade aan het lichaam zorgen. Het overkomt vaak de persoon die vuurwerk gebruikt, maar kan ook veroorzaakt worden door anderen.

Schadevergoeding

Voor alle genoemde soorten letselschade kan het slachtoffer een schadevergoeding (of smartengeld) krijgen vanwege psychische en fysieke schade indien een ander verantwoordelijk is voor het letsel.